GDPR – Informatie over de bescherming van persoonsgegevens

De gidsen die deel uitmaken van het gidsenplatform WalkinGent (www.walkingent.be) hechten het grootste belang aan gegevensbescherming en willen ervoor zorgen dat uw privacy gewaarborgd blijft. Wij verwerken uw gegevens conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens alleen met uw toestemming of als dit wettelijk toegestaan is.

Persoonsgegevens

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde natuurlijke persoon of een identificeerbare natuurlijke persoon en om gegevens over de persoonlijke of zakelijke verhoudingen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, klantnummer, gespreksnotities, e-mailadres of telefoonnummer.
Doeleinden en rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
In het geval van directe of indirecte verzameling van uw gegevens via u en via derden hebben wij belang bij het gebruik en de verwerking daarvan voor de volgende doeleinden, volgens de hier vermelde wettelijke grondslag:
Voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het verwerken van uw reservering of boeking evenals voor directe reclame gebaseerd op een gerechtvaardigd belang voor eigen marketingdoeleinden (uw naam, facturatieadres, plaats of adres van de te leveren prestatie, aankoop- en betaalwijze en, indien van toepassing, interesse in ons dienstenaanbod, notities afkomstig van telefoongesprekken of e-mails, uw geboortedatum). Het beschikbaar stellen van deze gegevens is vereist voor het sluiten van de overeenkomst, omdat wij de reservering of boeking anders niet kunnen verwerken en deze niet eenduidig kunnen identificeren of, in voorkomend geval, authenticeren.
Voor snelle beantwoording van vragen met betrekking tot het verwerken van uw reservering of boeking (uw telefoonnummer en/of e-mailadres, notities afkomstig van telefoongesprekken of e-mails). Het verstrekken van deze gegevens is niet verplicht , maar vergemakkelijkt in grote mate de communicatie tijdens het bestelproces.
Voor het verzenden van nieuwsbrieven voor marketingdoeleinden, op basis van uw toestemming (uw e-mailadres, boekingsgegevens). Het beschikbaar stellen van deze gegevens gebeurt op vrijwillige basis.
Wij hebben ons tot doel gesteld om voor alle klanten de juiste en passende gegidste wandelingen aan te bieden, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit de enige manier is om klantentevredenheid te bereiken. Om al onze klanten de juiste diensten aan te bieden kijken we goed naar de individuele interesse en voorkeuren voor onze rondleidingen en stellen voor alle klanten een passend aanbod samen conform artikel 6 lid 1 f) EU AVG voor onze eigen marketingdoeleinden op basis van een gerechtvaardigd belang. U kunt natuurlijk te allen tijde bezwaar maken tegen deze serviceverlening. Meer informatie vindt u onder “Uw rechten”.

Verantwoordelijke instantie

Voor zover wij uw gegevens rechtstreeks hebben ingezameld zijn de gidsen die aangesloten zijn bij WalkinGent de verantwoordelijke instanties op het gebied van gegevensbescherming. In dit geval kunt u uw rechten op gegevensbescherming, die hieronder verder worden beschreven, tegenover ons doen gelden.
Doorgifte van persoonsgegevens aan derden
Wij geven de volgende persoonsgegevens door aan derden:
Voor de boeking van toegangstickets tot musea, tentoonstellingen, voorstellingen en gelijkaardige diensten in het kader van een rondleiding, als u als klant om die dienstverlening vraagt, verstrekken wij uw naam en adres aan de exploitanten van musea of de organisatoren van tentoonstellingen, voorstellingen en gelijkaardige diensten die daarom vragen.
Voor reserveringen in cafés, restaurants en andere eetgelegenheden in het kader van een rondleiding, als u als klant om die dienstverlening vraagt, verstrekken wij uw naam en adres aan de exploitanten van die gelegenheden die daarom vragen.
Ten behoeve van de facturatie van rondleidingen door die gidsen van WalkinGent die, om in regel te zijn met de RSZ, aangesloten zijn bij een interimkantoor verstrekken wij uw naam en adres aan het betreffende interimkantoor.
De aan derden verstrekte gegevens worden door hen uitsluitend gebruikt voor het nakomen van hun verplichtingen.

Duur van de gegevensopslag

Uw persoonsgegevens worden net zolang opgeslagen als noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, maar in elk geval niet langer dan u ons toestaat. Soms kan het bewaren van gegevens op grond van wettelijke eisen, bijvoorbeeld met betrekking tot het fiscaal recht en handelsrecht noodzakelijk zijn. Verder slaan wij uw gegevens op voor eigen marketingdoeleinden, totdat u dit herroept respectievelijk totdat u hiertegen bezwaar maakt.

Bescherming van uw gegevens

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, met name tegen verlies, manipulatie of onwettelijk gebruik.

Uw rechten

Indien u ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik, de verwerking en verzending van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, kunt u deze op elk gewenst moment kosteloos en met onmiddellijke ingang intrekken. Daarnaast kunt, voor zover wij uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden per post of per e-mail, tegen dit gebruik op elk ogenblik en met onmiddellijke ingang bezwaar maken. In dit geval kunt ofwel bezwaar maken tegen het algehele gebruik ten behoeve van marketingdoeleinden zodat u van ons geen advertentiemateriaal meer ontvangt, ofwel het gebruik beperken zodat u van ons alleen nog het advertentiemateriaal ontvangt waarvoor u expliciet de toestemming gegeven hebt. In dat geval dient u een e-mail te sturen naar info@walkingent.be. Bij intrekking van uw toestemming of wanneer u bezwaar maakt, zullen wij uw gegevens uitsluitend verwerken voor de afhandeling van de reservering of boeking of voor het voldoen aan wettelijke opslag verplichtingen en afzien van het verzenden van verder advertentiemateriaal. Verzoeken om informatie, vragen, klachten of suggesties met betrekking tot gegevensbescherming kunt u per e-mail richten aan info@walkingent.be.

home